Областният управител на Русе Данаил Ковачев участва в работна среща с колегите си от Североизточна България

Областният управител на Русе Данаил Ковачев участва в работна среща с колегите си от Североизточна България

Областният управител на Русе Данаил Ковачев участва в работна среща с колегите си от Североизточна България. В рамките на инициативата бяха разгледани въпроси, касаещи координацията и общите действия при възникване на кризисни ситуации. Фокусът на разговорите беше поставен върху подобряване на комуникацията и работата между институциите, необходимостта от приоритизиране на действията по възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването, осигуряване на захранването към клетките на мобилните оператори в случаи на бедствия. Като пример бяха дадени снеговалежите през месец ноември, които доведоха до прекалено дълъг период на липса на електрозахранване и водоподаване към редица населени места в много от областите в тази част на страната. Сред тях беше и Русенско. В срещата участваха и представители на ръководния екип на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД, дружеството, което осъществява дейностите за разпределение и снабдяване с електрическа енергия на територията на Североизточна България. Председателят на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД Ангел Ангелов коментира, че дружеството е проверявано от КЕВР и Министерството на енергетиката през миналата година и констатациите са, че изпълняват стриктно лицензионните си задължения. Инвестиционните програми от 2018 година насам се изпълняват в заявения размер с изключение на пандемичната 2020 година, когато е имало определени ограничения за работа. По негови думи по време на кризисната обстановка са било направено максимално възможното за справяне със ситуацията при пълно натоварване на всички аварийни екипи и това е било оценено от областните управители. Той изрази готовност съвместната работа и сътрудничеството да продължат. Дружеството пое ангажимент да има приоритетна телефонна линия до областните управители по време на бедствени ситуации с цел по-добра информираност на населението. Председателят на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД Ангел Ангелов се ангажира да направи конкретни предложения за подобряване на работата, които след съгласуване с областните управители от Североизточна България, ще бъдат изпратени на вниманието на Министерски съвет и ресорните министерства.

Срещата се проведе по инициатива на областния управител на Шумен проф. Добромир Добрев.

Сподели: