Областно състезание по пожароприложен спорт в индивидуални дисциплини се проведе в петък в Русе

Областно състезание по пожароприложен спорт в индивидуални дисциплини се проведе в петък в Русе

Областно състезание по пожароприложен спорт (ППС), в индивидуални дисциплини, се проведе в петък в Русе. Организатор на проявата бе Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе (РДПБЗН) и Сдружение спортен клуб по ППС „Михаил Чубуров – Русе”.

Надпреварата се организира и проведе в съответствие с утвърден от директора на ГДПБЗН-МВР спортен календар на Българската федерация по пожароприложен спорт (БФППС) за 2024 г. и чл. 4, ал. 1 от Правилата за организиране и провеждане на състезания по ППС от 2021 г.

Според утвърдения регламент, русенските пожарникари премериха сили в две индивидуални дисциплини – “Изкачване с щурмова стълба” и “100-метрова пътека с препятствия”. Това се случи на територията на Втора РСПБЗН в Русе, като в надпреварата взеха участие представители от всички оперативни структури на регионалната дирекция, включващи 33 служители и членове на Спортен клуб по пожароприложен спорт „Михаил Чубуров“ – Русе.

Класиране:

Дисциплина „100 м. пътека с препятствия“

1 място – Теон Даниелов Тодоров, РСПБЗН – Две могили – 20.45 сек.;

2 място – Иво Стоянов, Първа РСПБЗН Русе – 20.78 сек.;

3 място – Николай Димитров Димитров, РСПБЗН Сливо поле – 21.35 сек.

Дисциплина „Изкачване с щурмова стълба“

1 място – Драгомир Николов Николов, Първа РСПБЗН Русе – 18.65 сек.;

2 място – Венцислав Венков Арнаудов, РСПБЗН – Сливо поле – 20.20 сек.;

3 място – Иво Стоянов Стоянов, Първа РСПБЗН Русе – 20.70 сек.

В „Двубой“, общо време от двете индивидуални дисциплини:

1 място – Драгомир Николов Николов, Първа РСПБЗН Русе – 40.8 сек.;

2 място – Иво Стоянов Стоянов, Първа РСПБЗН Русе – 41.3 сек.;

3 място – Мартин Красимиров Неделчев – Втора РСПБЗН Русе – 43.9 сек.

След състезанието е определен представителен отбор на РДПБЗН – Русе, който ще представи областта в предстоящия републикански преглед по пожароприложен.

Професионалната спортна проява е основен етап в специалната подготовка на служителите от оперативните подструктури в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, извършващи пожарогасителна и спасителна дейност. А резултатите от състезанието са основен показател за степента на практическата подготовката на служителите от регионалната дирекция, пред които ежедневно професионалният дълг и реалните житейски ситуации поставят все по-високи изисквания по отношение на физическата им дееспособност.

Сподели: