Област Русе разполага с планове за действие във всички възможни кризисни ситуации

Област Русе разполага с планове за действие във всички възможни кризисни ситуации

Силни бури, наводнения, снегонавявания, свлачища, горски и полски пожари са сред природните бедствия с най-голяма възможност за проявление през следващите години на територията на област Русе. Това стана ясно от провелото се заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, водено от заместник областния управител Людмил Христов. Съществува и опасност от земетресения и то най-вече от страна на северната ни съседка – Румъния. По време на срещата бяха набелязани мерки за защита на населението в различни кризисни ситуации, в т.ч. и в условията на производствени аварии. Основната отговорност се пада на областния управител. Той е лицето, което организира и ръководи защитата при бедствия на територията на региона, създава организация за мониторинг на събития и издаване на предупреждения към населението. Същевременно областният управител координира оперативните дейности със съответния ресорен министър и Министерски съвет, както и с кметовете на общините

От изготвения специализиран план става ясно, че се предвижда провеждането на разяснителни кампании още в предучилищна възраст, както и състезания и конкурси, свързани със защитата при бедствия сред децата. Планирани са обучения и в по-горните класове, както и във висшите училища, по-добра подготовка на администрацията. През следващите няколко години се очаква и разработване на национален риск регистър, стимулиране на застраховането и осигуряване на ниско-лихвени или безлихвени кредити с цел по-бързо възстановяване след бедствия. Необходимо е да бъде въведена система за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основните стоки и услуги за населението.

Към момента за територията на област Русе са разработени планове за защита на населението за всяко едно бедствие. От Областната управа уверяват, че няма повод за притеснение сред населението и всички структури работят в синхрон, като са проведени и множество тренировки, което от своя страна е доказателство за степента на готовност за предприемане на действия от институциите. Плановете са съгласувани от всички местни институции и са изпратени в София за съгласуване с председателя на Националния съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет.

Сподели: