Обмяна на добри практики по НП „Иновации в действие” в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе

Време за прочитане: 3 мин.

От 31.05.2021 г. до 02.06 .2021 г. в ОУ „Любен Каравелов” – Русе се осъществи мобилност по НП „Иновации в действие“ под мотото „Заедно в промяната“. Мобилността бе насочена към обмен и популяризиране на добри практики между иновативно ОУ „Любен Каравелов“ – Русе, иновативно СУ „Васил Левски”- град Троян и СУ „Йордан Йовков” – гр. Русе.

В следобедните часове на 31 май 2021 година каравеловци посрещнаха гостите в училището по стар български обичай. След това г-жа Веселка Николаева, директор на училището, им представи педагогическия колектив и ги запозна с историята и традициите на училището.

На импровизираната кръгла маса в учителската стая г-жа Маргарита Стоилова, заместник- директор, представи иновацията на ОУ “Любен Каравелов” и разказа как се е стигнало до решението да се въведат облачните технологии в образователния процес. Срещата продължи с презентация, чрез която г-жа Анелия Неделчева, ръководител направление ИКТ, показа и обясни как успешно се използват инструментите на Google Workspace в учебния процес и в ОРЕС. Гостите се включиха в дискусия, зададоха въпроси и споделиха своя опит, а накрая получиха рекламни брошури и други подаръци, свързани с иновацията.

На 1 юни 2021 г. програмата за мобилност по НП “Иновации в действие” продължи с два открити иновативни урока и лекция за проектно базираното обучение в ОУ “Любен Каравелов”. Учениците от VI а клас и техният учител г-н Мартин Методиев показаха нагледно в открития урок по предмета “Човекът и природата” как се работи в екип с помощта на новите хромбуци и облак технологиите . Урокът бе разработен и демонстриран с помощта на приложението Mozabook classroom и интерактивен дисплей. Във връзка с темата “Жизнени процеси при човека” бяха показани 3D модели и интересни анимации, а нашите шестокласници и учениците от другите училища, които активно се включиха в учебния процес, отговориха на поставените въпроси и изпълниха интересни интерактивни задачи.

За следващия открит урок участниците в мобилността се преместиха в компютърния кабинет, където госпожа Нели Тунева показа задно с ученици от втори клас интересен интердисциплинарен урок. По време на учебния час, използвайки софтуер ИТИ2, те преговориха и приложиха на практика знанията си по математика. Демонстрираха отлични умения за въвеждане и форматиране на текст на български и английски език. Бяха поставени в ситуации от реалния живот, в които да използват наученото по математика, английски език и уменията си в областта на информационните технологии. Учениците показаха не просто технически умения и познания, а и как те могат да бъдат ползотворни в ежедневната им учебна работа.

Обмяната на добри практики продължи с лекцията за дизайн мисленето, която изнесе г-жа Илка Тотева, старши учител в начален етап, Участниците в срещата бяха впечатлени от интересните подходи, които се прилагат в училището при проектно базираното обучение. Денят завърши с работна вечеря, където участниците от трите училища продължиха с дискусии за това как иновациите имат своето място в учебния процес и какви са ползите от тях.

В последния ден от мобилността на 2.06.2021 г. госпожа Снежана Иванова, старши учител в начален етап, проведе открит иновативен урок по математика в IV в клас под мотото “Когато миналото среща бъдещето” . Урокът на тема „Геометрични задачи“ предложи различен образователен подход за усъвършенстване на математическите умения чрез иновативни методи на преподаване и учене, представи модели за прилагане на дизайн мислене в обучението по математика.

Учениците пътуваха в различни епохи на българското образование, като началото беше от класа на даскал Неофит в първото светско училище в Габрово. В стаята беше подреден кът с възстановка на взаимно училище, където бяха показани писане върху пясък, дъска с калем, Рибния буквар, взаимоучителни таблици, специални табелки – кавалери с надписи „мъдър“, „покорен“, „благочинен“, „внимателен“, „прилежен“.

Децата от миналото четоха на съвременните си другарчета части от своя предмет „Поучения“. След това учениците „прелитаха“ с Google Earth до съвременния свят на модерните технологии в образованието. Пътят на децата беше показан с работа в Google Meet, Google classroom, Kahoot!, Wordwall, Genially, Kaн Академия.

Малките математици работиха по урока в учебника си по нетрадиционен начин. Учениците, които бяха на гости от другите училища, седнаха при класа. Разделиха се в екипи, задачите решаваха на постери, а не в тетрадки. Беше демонстриран методът дизайн мислене, който изисква постоянно да променяш средата около себе си, воден от емпатия към другите и креативно решаване на проблеми.

Гостите наблюдаваха работата на класа в Кан Академия, заданията, които са направени, и индивидуалното оценяване на потребностите на всяко дете.

2-ри юни е ден за памет, ден за герои! По програма „Иновации в действие“ ученици от VII а клас, под ръководството на г-н Деян Стайков, заместник-директор и учител по история и цивилизации, изнесоха интердисциплинарен урок в Регионалния исторически музей. Урокът бе с тема “Втори юни – помнѝ историята, помнѝ Апостолите на Свободата”. Учениците чрез своите проекти, които предварително бяха създали в облака с помощта на приложенията Google Slides и Google Earth, демонстрираха знания и умения по история, информационни технологии и български език. Накрая на урока г-н Стайков сподели със седмокласниците тест във вид на Google формуляр, който учениците решиха от своите телефони.

По време на тридневната мобилност по НП “Иновации в действие” освен участието в кръгли маси, работни срещи и дискусии, участниците посетиха културни институции и емблематични места в гр. Русе. В къщата музей “Никола Обретенов” г-н Стайков изнесе интересна лекция, свързана с героичното минало на гр. Русе.

Резултатите от проведените мероприятия доказват, че иновациите имат място в учебния процес. Те провокират креативността и творческите изяви на учители и ученици и са възможност за добро партньорство и сътрудничество между училищата в страната.

Сподели:

Още новини от деня