Обновяването на уличното осветление в Русе започна

Обновяването на уличното осветление в Русе започна

Община Русе има избран изпълнител за инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на град Русе. Ще бъдат подменени всички съществуващи осветители, рогатки, разклонителни кутии и кабели към осветителните тела с нови, с по-висока енергийна ефективност светодиодни улични и паркови осветителни тела. Те ще са от най-висок клас и са с 10 години пълна гаранция, а технологията със светодиоди е от най-съвременен тип и се отличава с висока енергийна ефективност и производителност. /на снимките днес/

Очаква се новите осветители да изразходват между 30 и 50% по-малко електрическа енергия от съществуващите до момента. Отделно ще се изтеглят нови проводници в стълбовете и ще се реализира единна система за мониторинг и радио управление на осветлението в определената част от град Русе. При наличие на стълбове, които са с нарушена конструктивна цялост и/или неподходящо местоположение и/или липсват, същите ще бъдат подменени с нови и/или добавени нови.

Този първи етап за модернизиране на системата за улично осветление предвижда интервенция върху 1 209 бр. улични осветители и 435 бр. паркови осветители.

Зоната обхваща всички улици и пространства, заключени между ул. „Николаевска“, бул. „Цар Освободител“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Одрин“, ул. „Цар Калоян“, бул. „Придунавски“ в участъка от ул. „Мостова“ до ул. „Независимост“, ул. „Независимост“, бул. „Съединение“. Към зоната, оградена от гореизброените улици се включва и целият Парк на Възрожденците.

Първият етап е в процес на изпълнение. Втори и трети етап обхващат други квартали като „Възраждане“, „Здравец“, Родина“, „Дружба“, „Чародейка“, а четвъртият – малките населени места. През миналата година започна етап 1, а през този година – етап 2. Очаква се европейско финансиране с идеята до 2020 година всичко да завърши.

Сподели:

Още новини от деня