община русе

Обработена е информацията от образователните институции, във връзка с проекта на бюджета на Община Русе за 2024 г.

Обработена е информацията от образователните институции, във връзка с проекта на бюджета за 2024 г.

Сключени са 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти.

Подписани са месечните отчети и работните графици от 969 лица, наети като лични асистенти по механизъм „Лична помощ“, от 230 лица, наети като социални асистенти в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от 191 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе.

Извършена е подготовка за провеждане на заседание на комисията за разглеждане на подадените през 2023 г. заявления за деца с изявени дарби.

Здравните медиатори консултираха 25 лица в кв. Селеметя и в кв. Чародейка, във връзка с профилактика на зъбите на децата и превенция на острите респираторни заболявания.

Здравните медиатори оказаха съдействие за достъп до здравни услуги на 18 лица.

Проведени са работни срещи с директорите на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и ОУ „Любен Каравелов“ за създаване на организация за реализиране на Националната програма за превенция на наркотичните вещества „Кодово име живот“.

Община Русе проведе традиционния новогодишен концерт на откритата сцена на пл. „Свобода“.

Обобщена е информацията за събитията от културния календар на Община Русе за месец януари.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: