Образователният център към ПГЕЕ записва до 10 октомври желаещи по националната програма „Обучение за ИТ кариера“

Образователен център – Русе към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ работят по НП „Обучение за ИТ кариера“.

В страната са обособени 5 обучителни центъра, един от които е Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, която има отговорността да организира информационната кампания и провеждането на обучението, съвместно с РУ „Ангел Кънчев“ и фирми от ИТ бизнеса. Регионалният център в Русе обучава ученици от област Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново и Габрово.

Обучението по този проект продължава 3 години, като участие в него могат да вземат ученици, които в момента са в 10 клас и завършвайки успешно курса могат да се реализират като обучени кадри по програмиране.

Обучението следва учебния план и програма в ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, ПРОФЕСИЯ: 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” и ще се проведе по график в почивните дни и ваканциите от учители, преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, гостуващи лектори и специалисти от ИТ сектора. През пролетната и лятната ваканция обучението продължава под формата на школа в гр. Русе.

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ организира обучението в региона на североизточна и централна България. При достатъчно голям брой кандидати, обучението ще се провежда в съоветното населено място.

За пътуващите до гр. Русе се осигурява нощувка, храна и транспорт.
Регистрацията на кандидатите- десетокласници за обучение по НП „Обучение за ИТ кариера“ през 2019-2020 учебна година е отворена.

Линк към регистрационната форма: https://forms.gle/hGi7fDMv4L1pJyTY8

Краен срок за кандидатстване- 10.10.2019г.

Входящият тест ще се проведе на 17.10.2019 г. от 10:00 часа и резервен на 24.10.2019 г. от 10:00 часа.

Тестът е с продължителност 2 часа.

Ако някой се яви и на двата се взема по високия резултат.

Тестът се провежда в подходяща среда – необходим е компютър и добъра интернет свързаност.

В периода между 11.10.- 16.10.2019 г. на посочения при кандидатстването e-mail ще бъде изпратена парола за достъп до приемния тест.

Начало на обучението- 01.11.2019г.

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ кариера“ може да намерите на онлайн-платформата на проекта : https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

За въпроси, свързани с условията за кандидатстване, правилата и подбора пишете на e-mail: [email protected] и на тел: 0878465941. Следете информацията и на сайта на ПГЕЕ : www.electroschool.com

Сподели: