административен съд русе

Образувано е дело по жалба на екосдружение „Дунавски регион“ срещу решение на РИОСВ- Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Във връзка с постъпила жалба от Екосдружение „Дунавски регион“, в Административен съд – Русе е образувано дело №112/2021 г. срещу Решение № РУ-1-ЕО/2021 от 19.01.2021 г. на Директора на РИОСВ – Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП – Изменение на плана за застрояване и Изменение на плана за регулация в землището на гр. Мартен.

Жалбоподателят оспорва решението, в което е направен отказ за извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план, като незаконосъобразно, прието в противоречие с материалноправните норми и издадено при съществени нарушения  на административнопроизводствените правила.

Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 15.04.2021 г., от 10.00 ч., в съдебна зала № 2 (ет. 1).

Сподели:

Още новини от деня