съдебна палата русе

Образувано е наказателно дело за убийството на Виктория Маринова

На 19-ти март по внесения от Окръжна прокуратура – Русе обвинителен акт срещу Северин К. е образувано наказателно от общ характер дело (НОХД) № 173/2019 година. Централизираната система за разпределение на делата във всички съдилища в Република България определи за докладчик съдия Ю. Стаменов. На основание чл.28, ал.1, т.3 от НПК делото ще се гледа в разширен състав от двама съдии и трима съдебни заседатели.

Срещу подсъдимия Северин К. са повдигнати три обвинения за извършени на 06.10.2018 г. тежки умишлени престъпления – изнасилване, блудство и убийство. За последното законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Предстои насрочване на делото в законоустановения едномесечен срок от датата на образуването.

Сподели:

Още новини от деня