Обсъдени са възможности за сътрудничество между общините Русе и Габрово

На 26 май заместник – кметът Златомира Стефанова и директорът дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев проведоха среща с представители на Община Габрово. Обсъдени бяха възможности за сътрудничество в сферите на култура, туризъм, както и работа по съвместни проекти.

Експерти от Община Русе, членове на екипа по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, взеха участие в обучение на тема “Анализ на общинските политики за климатични действия“. Целта на обучението е да се анализират потенциалните заплахи и да се идентифицират инвестиционни мерки, с които рисковете могат да се предотвратят.

На 25 май се проведе заседание на Комисията по общинска собственост, на което бяха разгледани  22 преписки.

Стартирани бяха две процедури за категоризация на туристически обекти. Категоризирани бяха 9 обекта; – извършени са проверки по жалби от граждани, като не са констатирани нарушения.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“ през отминаващата седмица.

Сподели: