община бяла

ОбС – Бяла прие анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от Община Бяла

Разработва се нова Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Русе за периода 2023-2025 година. За целта на свое редовно заседание Общински съвет – Бяла разгледа и прие анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от Община Бяла.

Сподели: