ОбС – Ветово сигнализира за злоупотреби с финансови средства от читалището във Ветово

Днес по време на т. нар. публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ветово бяха изявени претенции от Янка Колева – представител на ветовското читалище – за пълно удволетворяване на искането им за субсидия от общинския бюджет за тази година.

Приложените по-долу документи сочат за злоупотреба с финансови средства от страна на ръководството на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1909“. Видно от приложеното копие от платежно нареждане, през 2017 год. на читалището са преведени 5000.00 лв. от „Ватия Кварц“ АД, които не са отразени в годишния финансов отчет за 2017-та год. и тяхното разходване е неясно, непрозрачно и в разрез с установените финансови правила.

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-229421610937569/?ref=py_c
Сподели:

Още новини от деня