Обучение на вътрешни одитори по международния стандарт ISO 19011:2011 провеждат в Русенския университет

Курс за обучение на вътрешни одитори по международния стандарт ISO 19011:2011 провеждат в Русенския университет на 15 и 16 ноември. В курса са включени 30 представители на висшето училище, които в рамките на 16 часа ще бъдат преминат програма, подготвена от проф. д.т.н. Георги Тасев, председател на „Съюза на специалистите по качество в България“ (ССКБ). Основната цел е университетът да има добре подготвени одитори за оценяване на системите от дейности и управленските процеси. Обучени…

Код на новината : *120249.html

    

Сподели: