Обучение на дорбоволци проведе БМЧК - Русе

Обучение на дорбоволци проведе БМЧК – Русе

Обучение на дорбоволци проведе БМЧК - Русе

На 11 август, в обучителната зала на ОС на БЧК – Русе, се проведе областно специализирано обучение по модул „Промоция на хуманитарните ценности”. 18 доброволци от БМЧК – Русе се запознаха с фундаменталните принципи на организация, групите хора, културните различия, стереотипите и предразсъдъците, както и с дискриминацията и нейното значение в наши дни. Под формата на игри и дискусии младежите стигнаха до много важни изводи, свързани с хуманитарните ценности. Обучител на събитието беше Михаил Иванов – доброволец от Български младежки Червен кръст – Добрич.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"