Обучение "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност" ще се състои в Русенския университет

Обучение „Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност“ ще се състои в Русенския университет

Обучение "Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност" ще се състои в Русенския университет

На 19-ти февруари от 14:00 часа в зала 2.203 на 2-ри корпус на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе обучение на тема „Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност“.

Съдържанието на обучението е селектирано и подготвено в унисон с профилите по информационни технологии и информатика за учениците от 10-12 клас, но е подходящо и за любители в тази област. Обучението включва три взаимосвързани курса – „Технологии за 3D сканиране и принтиране на обекти“, „3D моделиране, рендиране и импортиране на модели в платформи за създаване на компютърни игри“ и „Създаване на приложения с добавена и виртуална реалност“. След приключване на обучението ще се проведе кръгла маса, на която всички участници ще могат да обсъдят проблемите и нуждите на обучението по информационни технологии и информатика в училище.

Събитието се провежда в рамките на проект „STEАM EDU4future – STEАM образование за устойчиво бъдеще“, осъществяван по програма „Знание и растеж“ на Фондация Русе – град на свободния дух, с подкрепата на Фондация Еконт.

Партньор за провеждане на събитието е Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (Национална научна програма „ИКТ в НОС“ Русенски университет), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

Сподели:

Още новини от деня