полиция

Обучения за подобряване на професионалните умения на полицейските служители се провеждат в ОД на МВР – Русе

В областната дирекция на вътрешните работи в Русе се провеждат теоретични и практически обучения за надграждане знанията и уменията на полицейските служители.

В рамките няколко тематични панела, провеждани под ръководството на сектор „Специални тактически действия” към ОДМВР-Русе, в тях вече се включват служители с полицейски правомощия от всички подразделения на дирекцията – от охранителна полиция, пътна полиция, дежурни части и т.н. Тематиката обхваща основните тактически действия при спиране и проверка на лица и моторни превозни средства; действия при възникване на заплаха; използването на физическа сила, помощни средства, оръжие; използването на устройства за принудително спиране на МПС; нормативната база; техниката; правилата; зоните на отговорност и др. Занятията включват теоретична и практическа част на терен, в ситуации близки до реални.

Паралелно с това във всяко от подразделенията на дирекцията се отделя време и за подготовка и проверка на работата с оръжие на служителите, провеждат се обучения по стрелба, лична полицейска защита и физическа подготовка.  

По разпореждане на ръководството на министерството на вътрешните работи, подобни обучения с различни тематики ще се провеждат по-често със служителите от всички областни дирекции в страната, което цели да се повиши максимално професионалната квалификация и компетентност на служителите, както и техните практически умения, за да са подготвени да реагират по-добре в кризисни и напрегнати ситуации.

сн. Архив

Сподели: