Обучителен семинар на тема „Образователната медиация – позната и непозната“ се състоя в Русе и Бяла

Обучителен семинар на тема „Образователната медиация – позната и непозната“ се състоя в Русе и Бяла

През изминалата седмица стартираха инициативите за повишаване на капацитета на представителите на отговорните институции и заинтересованите страни по проект BG05SFOP001-2.025-0116 „Мониторинг на образователната медиация и анализ на ефективността на образователните медиатори в Област Русе“, финансиран от ОП „Добро управление“ 2014-2020. Обучителни семинари на тема „Образователната медиация – позната и непозната“ се проведоха в Русе и Бяла. Състояха се и обществени обсъждания на добри практики и устойчиви модели в образователната медиация в училищата. Събитията се проведоха с подкрепата на РУО на МОН – Русе.

Ивайло Иванов – управител на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ откри обучителния семинар в Русе като представи проекта, неговите цели и разказа накратко за дейността на бенефициента през годините – Сдружение БРТИМ. Той благодари на Областна администрация за доброто сътрудничество, както и на началника на РУО – Русе г-жа Росица Георгиева и на експерта Милена Георгиева от РУО за партньорството. В Бяла семинарът бе открит официално от г-жа Милена Пачелиева – секретар на Община Бяла, а в обедната почивка присъстващите имаха възможност да разгледат и музея на восъчните фигури, помещаващ се в модерния Арт-център на гара Бяла, където се проведе и самото събитие.

На обучителните сесии присъстваха представители на РУО-Русе, директори на училища и детски градини от областта, социални работници, психолози, педагози, експерт от Общински младежки дом – Русе, неправителствени организации и медиатори. Модератори на събитията бяха Мая Михайлова от Сдружение БРТИМ, както и Ирена Петрова и Мария Георгиева – експерти по проекта.

Темите, които бяха разгледани и дискутирани, са свързани с мястото и ролята на образователния медиатор, както и с индикаторната система за мониторинг на образователните медиатори – от наемането на работа до оценка на ефективността от работата им. В следобедните часове присъстващите обсъдиха полезни практики и участваха в ролеви игри за повишаване капацитета на медиаторите. Особено важно внимание бе отделено на сътрудничество и работата в мрежа, както и на добрите практики и успешни модели от работата на образователни медиатори в област Русе.

На участниците в събитията бе представен изготвения наръчник с добри практики „Образователната медиация в действие“, в който са включени освен примери за отлична дейност на български медиатори, така и опитът на Румъния за осигуряване на устойчивост на професията училищен медиатор през годините.

Образователните семинари приключиха с дискусия, обобщаване и обратна връзка, както и с връчване на сертификати на участниците.

В проведените обществени обсъждания се дискутира темата „Предизвикателствата пред образователните медиатори и ролята им за образователната система и за местните общности“. Материали по темата са достъпни на адрес: http://brtim.com/sdrujenie-brtim-organizira-obshtestveni-obsujdaniya-v-ruse-i-byala-svurzani-s-predizvikatelstvata-pred-obrazovatelnite-mediatori?fbclid=IwAR3WSDH6Xqu0gya49mtPpM3x6A018h23XuQySYynczNqh7JviYGSobB0sCw.

Основната цел на проекта е да подобри прилагането на политиките за приобщаващо образование и образователна интеграция чрез граждански мониторинг на образователната медиация и работата на медиатора в Област Русе. Чрез проектните дейности се повишава информираността и познаването на професията образователен медиатор.

До края на месец август ще бъдат проведени още два обучителни семинара с участието на представители на целевата група от общини в област Русе. В същото време тече информационна кампания, насърчаваща повишено гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиките за образователна интеграция на местно и регионално ниво.

Сподели: