Общественият съвет в Русе прави предложения за допълване правомощията на областния управител

Общественият съвет в Русе направи предложения за допълване правомощията на областния управител Венцислав Калчев. Това стана тази вечер на редовно заседание с председател зам. – областния управител Милена Хинкова. На него присъства зам. – областният управител Айлян Карамехмедова и други членове на съвета от държавни структури и неправителствени организации. Сред предложенията бе да има избор на областния управител, като някои от членовете на съвета изказа скептицизъм дали това ще се случи някога….

Код на новината : *119870.html

    

Сподели: