Отчетено е замърсяване на въздуха в Русе в края на работния ден

Общественият съвет по околна среда ще проведе заседание в понеделник в Русе

На 6 февруари (понеделник) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе ще се проведе следващото заседание на Обществения съвет по околна среда.

Темите, които ще бъдат обсъждани, са:

          –  извършени съвместни проверки на предприятия, потенциални източници на замърсяване, от Община Русе, РИОСВ-Русе и РДНСК-Русе;

          –  предстоящи промени в начина на определяне на размера на такса битови отпадъци;

          –  анализ на превишението на среднодневни норми (СДН) на ФПЧ10 на територията на гр. Русе;

          –  представяне на информация относно въвеждането на зони с ниски емисии (ЗНЕ).

 Припомняме, че Общественият съвет по околна среда е консултативен орган, който стимулира гражданското участие и дава свобода на русенци да реализират дейности и да излизат с официални предложения, свързани с опазването на околната среда, към кмета на Община Русе.

Сподели: