Община Борово ликвидира незаконно сметище, издирва изхвърлилите отпадъците

Община Борово ликвидира незаконно сметище, издирва изхвърлилите отпадъците

Екипът на Общинска администрация, гр. Борово, изказва „огромни благодарности“, на „съвестните граждани“, които изхвърлиха стотици килограми отпадък, включително животински отпадъци в дере, по стария път от гр. Борово за гр. Бяла и направиха възможно неговото събиране от служителите на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота“, гр. Борово и служители на Община Борово. В благодарение на тази „смела“ постъпка на съответните граждани, Община Борово, в лицето на кмета Валентин Панайотов, заявява, че предприема активни действия, по установяване и ангажиране на отговорността на тези лица, които са направили това незаконно сметище. Община Борово, напомня, че съгласно Наредба № 17 за Управление на отпадъците на територията на Община Борово, санкциите, за този вид дейности са от 300 до 1000 лева за физическите лица и от 1400 до 4000 лв. за юридическите лица. Община Борово, изказва благодарности на служителите на ЗКПУ „Горазд“, гр. Борово с председател Стефан Панайотов и служителите на общината, за двудневните усилия по ликвидиране на незаконното сметище.

Сподели: