На 31 август ще се състои тържественото откриване на новопостроен параклис в Борово

На 31 август ще се състои тържественото откриване на новопостроен параклис в Борово

Общински съвет Борово даде на 2 юли тази година своето предварително съгласие Община Борово, да прехвърли безвъзмездно на Русенска митрополия, собствеността върху имот общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 05611.1.2165 по кадастралната карта на гр. Борово, с предназначение – за култова, религиозна сграда, комплекс, с АПОС № 2014/28.08.2018 г. ведно с построената в него сграда /параклис/, след тяхното изграждане и промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост. Новоизграденият параклис в общински имот с идентификатор 05611.1.2165 по кадастралната карта на гр. Борово ще бъде наименуван „Рождество Богородично”. Неговото откриване и освещаване ще се случи на 31 август от 9.30 часа в град Борово.

Сподели:

Още новини от деня