община борово

Община Борово търси персонал за новото социално предприятие за озеленяване и благоустройство

Община Борово в качеството й на бенефициент по проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи в Община Борово- „БОР“ и ДБФП №BG05M90P001-2.010-0188-С01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. обяви конкурс за директор на предприятието и счетоводител. Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Борово, ул.“Никола Вапцаров“1А в срок до 17.00ч. на 14.01.2019 г.

Сподели:

Още новини от деня