Община Бяла дари 10 000 лева на МБАЛ „Ю. Вревска“

Общински съвет – Бяла разреши на Община Бяла да дари на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  ЮЛИЯ  ВРЕВСКА – БЯЛА“ ЕООД с ЕИК 117500566 сума в размер на 10 000 лева с цел закупуване на бързи антигенни тестове за диагностика на COVID-19, които да се използват за диагностика на социално слаби, здравно неосигурени лица, живущи на територията на Община Бяла, както и на служители на Община Бяла, работещи на първа линия. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Бяла за 2020 г.

Сподели: