мост на кольо фичето бяла янтра 1

Община Бяла направи поредна стъпка към реставрация и консервация на моста на Колю Фичето

Община Бяла направи поредна стъпка към реставрация и консервация на моста на Колю Фичето. Паралелно с това ще се подобри инфраструктурата и туристическия достъп до него. Предвижда се възстановяване и подмяна на компроментирани части от каменната зидария, премахване на съществуващата настилка, направа на стоманобетонна плоча, направа на замазка за наклон, изпълнение на хидроизолационен слой, пясъчна подложка и възстановяване на настилката, бордюрите, парапетите и тротоарите. Конструкцията на новата част от моста ще стъпи върху нови основи, които ще са разположени между съществуващите експонирани основи. Дъното на реката ще бъде стабилизирано с направа на дънен праг за прекратяване подравянето на основите му, като приблизителната му дължина ще е 160 метра и ще се намира на 70 метра от моста.

Дейностите ще засегнат подходите към моста, както и обществен селищен парк, градина, като площта му е към 66.8 декара. Теренът е частна общинска собственост. В най – южната му част ще бъде направена малка многофункционална сграда, северно от охранителната зона на паметника. Там ще се помещава информационен център, а също така и заведение, където ще се предлагат кафе, безалкохолни напитки и сандвичи. Предвидена е и обществена тоалетна. Ситуационно ще се предложи подходящо място, което да обслужва туристическия поток към моста и парковата среда.

Северно от охранителната зона на моста ще се разработи парковата среда, като ще се създадат центрове за отдих и подходящи места за къмпингуване на движещите се с каяци по река Янтра. Това ще обхване незалесена част от имота, представляваща поляна. За парковата среда ще се предвидят пейки, беседки и кошчета.

сн. Община Бяла

Сподели: