Община Бяла март 2024

Община Бяла: На 1 април ще се извърши тренировка, включваща излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения

Община Бяла уведомява населението, че на 1 април 2024 г. от 11.00 часа, ще се извърши тренировка, включваща излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения чрез реално задействане на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия на територията на гр. Бяла.

Умоляваме гражданите да запазят спокойствие, както и да не предприемат действия създаващи стресови ситуации сред деца, ученици и възрастни хора.

Сподели: