да изчистим българия за един ден

Община Бяла се включва в кампанията „Да изчистим България заедно”

Кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване. През 2018 bTV Media Group стана част от най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2018. На 15 септември, в Световния ден на почистването, България ще чисти заедно с милиони доброволци от 150 страни. Водещата медийна група подписа меморандум за сътрудничество и се присъедини към международната гражданска организация Let’s Do It Foundation.

Доброволците, които имат отношение към опазването на околната среда, ще могат да демонстрират пред цяла България своята добра идея или практика, която елиминира боклука по интересен и различен начин или го превръща в нещо ценно.

Приканваме всеки, който е мотивиран да участва, да се включи в почистването на 15 септември 2018 г. Чувалите със събраните отпадъци е необходимо да се слагат до контейнерите или кофите за битови отпадъци, след което ще се извърши транспортирането с техника от Община Бяла.
Желаещите да участват в кампанията е необходимо да се регистрират в сградата на Общинска администрация гр.Бяла, стая 205 и в кметствата на съответните населени мяста на територията на Община Бяла в срок до 14 септември 2018 г.

За добра координация е необходимо гражданите да подават заявки до Общинска администрация за извозването на чувалите със събрани от тях битови отпадъци на тел: 0817/ 7-20-15, или 0884 484 543 – Даниела Пашкунова – Началник отдел „Общинска собственост”.

ПРИЗОВАВАТ СЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БЯЛА ДА ВЗЕМАТ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА!

Сподели: