Община Бяла ще кандидатства по програма на МТСП за осигуряване на топъл обяд на потребители

Общинските съветници дадоха своето съгласие за кандидатстване на Община Бяла пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ по Целева програма „Обществени трапезарии“ за осигуряване на топъл обяд на потребители от Община Бяла. Община Бяла има разкрита обществена трапезария, която предоставя услугата топъл обяд като местна дейност. Кметът на Община Бяла трябва да организира подготовката и подаването на проектното предложение, както и управлението и реализирането на проекта, след евентуалното му одобрение.

Сподели: