Община Бяла ще се сдобие с дигитални З D модели с включена анимация и физически макети на Колю Фичето, църквата „Света троица“ в гр. Свищов, Покритият мост над река Осъм в гр. Ловеч и Моста над Дряновска река в гр. Дряново

За поредна година Община Бяла полага усилия за развитие като успешна туристическа дестинация, съхраняваща българската история, култура и природа, предлагаща на своите гости разнообразни възможности за обогатяване на познанията, спорт и почивка.

Тази година, след повече от 7 години, преминали в търсене на начин за осигуряване на средства, провеждане и приключване на процедури, ремонт на емблемата на гр. Бяла – Мостът на Уста Колю Фичето над река Янтра, уникалното реставрирано съоръжение ще бъде открито заедно с новоизграден Посетителски център и прилежаща инфраструктура. След изминаването на този нелек път, Община Бяла притежава един завършен туристически обект, който ще повиши туристическото предлагане на паметници на културата от национално значение.

Желанието на Община Бяла е да популяризира, както гореспоменатата туристическа дестинация, така и целият регион. За целта Община Бяла ще работи с местни и румънски туроператори, ще разпространява аудиовизуални произведения – филми, импресии, рекламни клипове, фотоси чрез излъчването им по национални и международни телевизионни туристически канали. Същите ще бъдат публикувани на туристически интернет страници. Всичко това ще допринесе за развитието на Община Бяла като конкурентоспособна туристическа дестинация. По този начин ще се разработи един интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Бяла със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното ни наследство. Не на последно място – от изключителна важност за Общината е възможността за разкриване на нови работни места.

Във връзка с желанието на Община Бяла да популяризира, както туристическите дестинации в Общината, така и най-известните архитектурни шедьоври на Уста Колю Фичето, предлагам да се закупят четири броя дигитални З D модели с включена анимация и физически макети на Колю Фичето, църквата „Света троица“ в гр. Свищов, Покритият мост над река Осъм в гр. Ловеч и Моста над Дряновска река в гр. Дряново. Общата стойност на моделите няма да надвиши 46 000 лева с ДДС. Средствата могат да се осигурят от целевата субсидия за капиталови разходи на Община Бяла за 2024 година.

Предстои общинските съветници в Бяла да одобрят предложението по време на редовното си заседание на 28 март.

Сподели: