Община Ветово: До 24.09.2022 г., включително, се приемат заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Във връзка с насрочените за 02.10.2022 г. избори за народни представители, напомняме, че на 24.09.2022 г.(събота) изтичат сроковете, предвидени в Изборния кодекс и утвърдената от ЦИК хронограма за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК).

Община Ветово е организирала дежурства във всички кметства, където на 24.09.2022 г.(събота) ще се приемат заявления от 08:00 до до 12:00  и от 13:00 до 17:30 часа.

Сподели: