Кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед

Община Ветово кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“

Община Ветово кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“. Това става след решение на общинските съветници във Ветово. Дейността по предоставяне на топъл обяд е определена като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

В тази връзка кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед заяви: „Тази програма „Топъл обяд“ е гъвкава за тези, които са в затруднено положение в отношение на тази епидемична обстановка, натоварващо е за „Социалните патронажи“ от една страна, но пък си мисля, че по този начин помага на нуждаещите се. Може би е тук момента да поздравя „Социалния патронаж“ във Сеново, които са най-натоварени в момента, обслужват Глоджево, Сеново и Кривня, където има доста потребители.“

Той отбеляза, че новото оборудване пристигна, в началото на месеца бе монтирано и заработи на пълни обороти.

„Мисля, че патронажа във Сеново го заслужава“, подчерта кметът и припомни спечеления проект на стойност 29 800 лева. Имаше малък проблем. Преди три години значи, когато се направи сериозен ремонт на Патронажа, тръбите за мръсния канал са сложени с обратен наклон и всичко изтичаше на вънка и в момента е мизерия, ще се наложи да ремонтираме тази част. Натъкнахме се на контакти, които са монтирани просто стоят без да има кабели в тях и много такива страни инженерни решения, които се надяваме ние да не правим. Казвам го с болка на сърцето“, коментира още кметът.

В момента има 180 ползватели, а по новата процедура може да се вдигне бройката на 200.

Сподели: