Община Ветово обяви публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-492 от 05.07.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти – публична общинска собственост, НТП „Пасище“, с начална тръжна цена 15.00 лв./дка /единадесет лева за декар/, както следва:

№ по редИдентификаторСтар №МестностПлощ /дка/Кате-горияЗемлище
1.10803.120.47000008КЕРЕЗ БАИР2.22VIВетово
2.10803.124.28000028КЕРЕЗ БАИР12.351VВетово
3.10803.126.29000029КЕРЕЗ БАИР17.457VВетово
4.10803.155.114000114ПАРАДЖИКА9.62IVВетово
5.10803.155.115000115ПАРАДЖИКА2.343IVВетово
6.10803.155.116000116ПАРАДЖИКА0.777IVВетово
7.10803.155.128000128ПАРАДЖИКА20.97IVВетово
8.10803.160.136000136ПАРАДЖИКА34.342VВетово
9.10803.282.141000141ТАТАРСКИ ЛОЗЯ66.94VВетово
10.10803.282.148000148ИЛАНЛЪКА8.837IVВетово
11.10803.282.151000151ИЛАНЛЪКА2.527IVВетово
12.10803.282.157000157ТАТАРСКИ ЛОЗЯ49.180IVВетово
13.10803.184.214000214КУРТ ОРМАН0.256IIIВетово
14.10803.218.235000235КЕСИК КОРУ1.436VВетово
15.10803.218.236000236КРИВНЯ ГЬОЛ0.395IIIВетово
16.10803.218.237000237КЕСИК КОРУ3.412VВетово
17.10803.218.239000239КЕСИК КОРУ8.675VВетово
18.10803.218.240000240КЕСИК КОРУ0.808IIIВетово
19.10803.209.243000243КЕСИК КОРУ19.152VВетово
20.10803.233.265000265ЛЕСКАТА4000IIIВетово
21.10803.21.268000268ЛЕСКАТА13.449IVВетово
22.10803.4.273000273ЛЕСКАТА0.445IVВетово
23.10803.288.285000285ЯСАК12.483IIIВетово
24.10803.286.290000289ЯСАК5.994IIIВетово
25.10803.286.292000289ЯСАК2.403IIIВетово
26.10803.8.298000298ЧИРМАШЛЪКА 235.561VВетово
27.10803.9.300000300ЧИРМАШЛЪКА 21.793VВетово
28.10803.292.305000305ТАТАРСКИ ЛОЗЯ7.572VВетово
29.10803.282.307000307ТАТАРСКИ ЛОЗЯ40.491VВетово
30.10803.10.311000311ЯСАК4.057IIIВетово
31.10803.15.315000315ЯСАК0.465IIIВетово
32.10803.161.320000320ПАРАДЖИКА     13.213    VВетово
33.10803.161.323000323ПАРАДЖИКА1.417IIIВетово
34.10803.75.324000324ПАРАДЖИКА0.432IIIВетово
35.10803.161.325000325ПАРАДЖИКА6.554VВетово
36.10803.17.330000330ЯСАК2.226IVВетово
37.10803.164.337000337БАНКИТЕ14.196IIIВетово
38.10803.246.358000358КАНТОНА6.377VIВетово
39.10803.253.360000360КАНТОНА2.572VIВетово
40.10803.253.370000370КАНТОНА28.324VВетово
41.10803.253.373000373КАНТОНА17.09VIВетово
42.10803.269.403000403АКЧА АШЛЪК35.796IVВетово
43.10803.253.406000406АКЧА АШЛЪК4.099VIВетово
44.10803.291.407000407АКЧА АШЛЪК31.175IVВетово
45.10803.247.415000415КАНТОНА85.618VIВетово
46.10803.247.423000423ПИСАНСКИ КУМЛУК58.665VIВетово
47.10803.247.426000426ПИСАНСКИ КУМЛУК12.785VIВетово
48.10803.247.432000432КАНТОНА10.775IVВетово
49.10803.247.433000433КАНТОНА2.817IVВетово
50.10803.290.435000435ПИСАНСКИ КУМЛУК3.636VIВетово
51.10803.290.445000445ПИСАНСКИ КУМЛУК2.917VIВетово
52.10803.1.451000451АЙГЪР БАА9.527IVВетово
53.10803.103.462000462КАЛЕНДЖИ КОРУ1.835IVВетово
54.10803.3.483000483КАЛЕНДЖИ КОРУ3.142IVВетово
55.10803.4.487000487КАЛЕНДЖИ КОРУ4.786IVВетово
56.10803.107.491000491КАЛЕНДЖИ КОРУ2.746IVВетово
57.10803.107.494000494КАЛЕНДЖИ КОРУ1.204IVВетово
58.10803.226.504000504КАЛЕНДЖИ КОРУ21.727IIIВетово
59.10803.236.543000543БИЮК АЛАН4.529IVВетово
60.10803.234.544000544КЬОКЛЮЦИ14.357IVВетово
61.10803.234.547000547КЬОКЛЮЦИ5.186IVВетово
62.10803.236.548000548КЬОКЛЮЦИ4.347IVВетово
63.10803.237.567000567БИЮК АЛАН19.431IVВетово
64.10803.239.573000573БАШАКА203.213VВетово
65.10803.239.576000576ПИСАНСКИ КУМЛУК4.466VВетово
66.10803.271.590000590БАШАКА21.153VВетово
67.10803.274.600000600БАШАКА217.264VIВетово
68.10803.280.606000606БАШАКА0.540VIВетово
69.10803.280.607000607БАШАКА0.824VIВетово
70.10803.280.623000623БАШАКА4.759IVВетово
71.10803.280.624000624БАШАКА0.899IVВетово
72.10803.280.629000629БАШАКА1.058IVВетово
73.10803.20.809000809ЯСАК7.042IVВетово
74.10803.10.812000812ЯСАК2.048IIIВетово
75.10803.167.855000855ТАТАРСКИ ЛОЗЯ3.76IVВетово
76.10803.170.863000863ЧИРМАШЛЪКА 26.11VВетово
77.10803.280.878000878БАШАКА28.765IVВетово
78.10803.281.879000879БАШАКА0.544IVВетово
79.10803.270.881000881БАШАКА1.291IIIВетово
80.10803.240.882000882ПИСАНСКИ КУМЛУК1.336IVВетово
81.10803.247.883000883КАНТОНА73.741IVВетово
82.10803.282.886000886ТАТАРСКИ ЛОЗЯ22.566VВетово
83.10803.179.889000889ЧУКУР БУНАР3.312IIIВетово
84.10803.280.890000890БАШАКА2.966VIВетово
85.10803.16.5016005ЯСАК3.873IVВетово
86.10803.292.2292002ТАТАРСКИ ЛОЗЯ4.542VВетово
87.10803.292.3292003ТАТАРСКИ ЛОЗЯ11.588VВетово
88.10803.279.614000614БАШАКА131.656IVВетово
89.10803.279.615000615БАШАКА6.557IVВетово
90.10803.280.619000619БАШАКА3.435IVВетово
91.10803.282.147000147ИЛАНЛЪКА29.672IVВетово
92.10803.3.486000486КАЛЕНДЖИ КОРУ11.165IVВетово
93.10803.282.887000887ИЛАНЛЪКА31.859IIIВетово
94.10803.120.47000008КЕРЕЗ БАИР2.22VIВетово
95.10803.124.28000028КЕРЕЗ БАИР12.351VВетово
96.15151.4.42004042ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА2.305IIIГлоджево
97.15151.45.12045012АРПАЛЪК2.081IIIГлоджево
98.15151.55.26055026АСАРЛЪК3.926IIIГлоджево
99.15151.58.2058002ШАН ТАРЛА14.969IIIГлоджево
100.15151.60.22060022АДАЛАР9.54IVГлоджево
101.15151.61.38061038АДАЛАР23.338VIГлоджево
102.15151.61.70061070АДАЛАР4.463IVГлоджево
103.15151.69.1069001САЯ ОРМАН2.621IVГлоджево
104.15151.69.5069005САЯ ОРМАН0.947IVГлоджево
105.15151.69.6069006САЯ ОРМАН3.972IVГлоджево
106.15151.71.9071009САЯ ОРМАН5.012VIГлоджево
107.15151.77.84077084ТАШЛЪ ПАРА14.403VIГлоджево
108.15151.78.6078006ТАШЛЪ ПАРА6.879VIГлоджево
109.15151.79.36079036ТАШЛЪ ПАРА0.906IVГлоджево
110.15151.83.30083030УВА ТАРЛА16.828IIIГлоджево
111.15151.83.73083073УВА ТАРЛА12.053IIIГлоджево
112.15151.93.24093024КАРА СУЛУК2.512IVГлоджево
113.15151.96.36096036КОШУ ЙОЛ0.986IIIГлоджево
114.15151.105.12105012ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА4.358VIГлоджево
115.15151.107.11107011ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА7.414VIГлоджево
116.15151.107.12107012ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА2.241VIГлоджево
117.15151.108.9108009КАЙРАКА3.626VIГлоджево
118.15151.109.47109047КАЙРАКА13.850IVГлоджево
119.15151.110.49110049КАЙРАКА1.958IVГлоджево
120.15151.111.6111006АЙКАРЪ ЙОЛ0.827VIГлоджево
121.15151.118.22118022АЙКАРЪ ЙОЛ4.607VIГлоджево
122.15151.123.17123017САМАНЪ КУЛАК3.982VIГлоджево
123.15151.132.4132004КЮЛПЕРЕ3.405VIГлоджево
124.15151.135.18135018КЮЛПЕРЕ2.683IVГлоджево
125.15151.140.1140001ПАРА СЪРТ2.802VIГлоджево
126.15151.140.2140002ПАРА СЪРТ1.959VIГлоджево
127.15151.141.4141004ПАРА СЪРТ9.826VIГлоджево
128.15151.142.3142003ПАРА СЪРТ1.245IIIГлоджево
129.15151.142.23142023ПАРА СЪРТ2.578VIГлоджево
130.15151.142.24142024ПАРА СЪРТ5.786VIГлоджево
131.15151.161.17161017ХОШКОНДУ7.13VГлоджево
132.15151.182.3182003ЕСЕННИК4.648VГлоджево
133.15151.184.5184005ЕСЕННИК34.006VГлоджево
134.15151.184.6184006ЕСЕННИК33.686VГлоджево
135.15151.186.19186019ЧЕРЕШАКА2.449IIIГлоджево
136.15151.192.5192005ЧИЙ КОДЖА БАИР2.434IIIГлоджево
137.15151.213.31213031АРПАЛЪК0.394IVГлоджево
138.15151.218.1218001ТАБАК КОРУСУ24.924IVГлоджево
139.15151.218.3218003ТАБАК КОРУСУ10.092IVГлоджево
140.15151.229.1229001АШЛАМАЛЪК4.669IVГлоджево
141.15151.229.4229004АШЛАМАЛЪК2.691IIIГлоджево
142.15151.229.10229010АШЛАМАЛЪК2.500IVГлоджево
143.15151.229.11229011АШЛАМАЛЪК2.350IVГлоджево
144.15151.229.12229012АШЛАМАЛЪК26.293IVГлоджево
145.15151.91.7091007КАРА СУЛУК13.581VIГлоджево
146.15151.92.22092022КАРА СУЛУК18.883IIIГлоджево
147.15151.121.28121028ТОЗКОМПАРА60.352IIГлоджево
148.39832.45.460045460БИРДЖИК1.873  
149.39832.51.3051003ЧЕСНОВА2.500  
150.39832.95.296095296БИРДЖИК20.387  
151.39832.97.410097410БИРДЖИК4.212VIКривня
152.39832.98.293098293БИРДЖИК2.232IIIКривня
153.39832.109.420109420ЦЕРАКА0.97IIIКривня
154.39832.114.457114457ЧЕСНОВА0.596IXКривня
155.39832.115.400115400ЧЕСНОВА1.554IIIКривня
156.39832.115.403115403ЧЕСНОВА3.762IIIКривня
157.39832.119.395119395ЛИВАДИ1.887IIIКривня
158.39832.120.205120205ОРТА ЕКЕНЛИК1.490IIIКривня
159.39832.120.206120206ОРТА ЕКЕНЛИК0.815IIIКривня
160.39832.120.207120207ОРТА ЕКЕНЛИК0.634IIIКривня
161.39832.120.208120208ОРТА ЕКЕНЛИК1.419VКривня
162.39832.124.14124014ДРИСЛЯ3.923VКривня
163.39832.124.15124015ДРИСЛЯ6.095IIIКривня
164.39832.126.129126129КАЛЕТО2.122VКривня
165.39832.127.124127124КАЛЕТО3.824IIIКривня
166.39832.111.433111433ЧЕСНОВА31.649IVКривня
167.39832.94.9094009КЕЛЕМЛИК31.991IVКривня
168.39832.93.14093014КЕЛЕМЛИК13.104IVКривня
169.39832.101.18101018БИРДЖИК84.412IVКривня
170.39832.101.21101021БИРДЖИК21.877VКривня
171.39832.102.454102454ЕСКИ БАЛЪК3.484VIКривня
172.39832.105.464105464ЦЕРАКА18.863IXКривня
173.39832.106.466106466ЦЕРАКА91.152VКривня
174.39832.113.445113445ЧЕСНОВА8.163IXКривня
175.39832.118.24118024ЧЕСНОВА130.51VКривня
176.39832.121.1121001БЪЗОВЕЦ7.82VКривня
177.39832.121.26121026ЛИВАДИ37.68IIIКривня
178.39832.122.35122035БЪЗОВЕЦ76.334IVКривня
179.39832.122.129122129БЪЗОВЕЦ25.192IVКривня
180.39832.122.134122134БЪЗОВЕЦ4.665VКривня
181.39832.122.220122220БЪЗОВЕЦ26.979IIIКривня
182.39832.122.223122223БЪЗОВЕЦ30.879IVКривня
183.39832.51.5051005ЧЕСНОВА6.333IIIКривня
184.39832.91.93091093КЕЛЕМЛИК2.732IIIКривня
185.39832.97.407097407БИРДЖИК2.583IIIКривня
186.39832.97.408097408БИРДЖИК8.69IIIКривня
187.39832.97.409097409БИРДЖИК7.779VIКривня
188.39832.100.17100017БИРДЖИК7.086IIIКривня
189.39832.114.447114447ЧЕСНОВА2.553IIIКривня
190.39832.117.396117396ЧЕСНОВА2.565IIIКривня
191.39832.117.397117397ЧЕСНОВА7.726IIIКривня
192.39832.118.426118426ЧЕСНОВА7.081IIIКривня
193.39832.119.3119003ЛИВАДИ4.926IIIКривня
194.39832.120.209120209ОРТА ЕКЕНЛИК1.106IVКривня
195.39832.121.133121133ЛИВАДИ2.532IIIКривня
196.39832.122.217122217БЪЗОВЕЦ4.533IVКривня
197.39832.125.127125127КАЛЕТО6.191IIIКривня
198.39832.89.89089089ЕСЕННИ КУЛАК38.385IIIКривня
199.39832.95.146095146БИРДЖИК4.447IIIКривня
200.39832.95.147095147БИРДЖИК6.102IVКривня
201.39832.97.301097301БИРДЖИК23.267IVКривня
202.39832.102.21102021ЕСКИ БАЛЪК10.724VКривня
203.39832.107.472107472ЦЕРАКА5.003IIIКривня
204.39832.109.27109027ЦЕРАКА47.581IIIКривня
205.39832.110.428110428ЦЕРАКА8.406VIКривня
206.39832.111.432111432ЧЕСНОВА13.662VIКривня
207.39832.111.439111439ЧЕСНОВА23.063IVКривня
208.39832.112.430112430ЧЕСНОВА8.156IXКривня
209.39832.116.456116456ЕСКИ БАЛЪК8.045IIIКривня
210.39832.121.136121136ЛИВАДИ33.557IXКривня
211.39832.123.13123013БЪЗОВЕЦ23.804IIIКривня
212.39832.128.40128040ЛИВАДИ49.43IXКривня
213.39832.128.176128176ЛИВАДИ8.645IXКривня
214.39832.128.194128194ЛИВАДИ1.61IXКривня
215.39832.128.195128195ЛИВАДИ10.385IIIКривня
216.39832.128.196128196ЛИВАДИ2.152VIКривня
217.56441.39.37000006ПОПОВА КОРИЯ3.327IIIПисанец
218.56441.114.39000039ТАБАЧИЦА3.841VIПисанец
219.56441.114.41000041ТАБАЧИЦА7.013VIПисанец
220.56441.114.42000042ТАБАЧИЦА3.293VIПисанец
221.56441.114.43000043ТАБАЧИЦА1.775VIПисанец
222.56441.51.50000045ТАБАЧИЦА11.04VПисанец
223.56441.11.47000047ТАБАЧИЦА31.07IIIПисанец
224.56441.75.79000054ЧАСТНИ ЛОЗЯ0.299VПисанец
225.56441.52.66000056ТАБАЧИЦА6IVПисанец
226.56441.77.66000057ЧАСТНИ ЛОЗЯ0.423VПисанец
227.56441.33.59000059МОГИЛИТЕ18.555VIПисанец
228.56441.54.61000061ВЕТОВСКИ ПЪТ0.760VПисанец
229.56441.82.13000062ГИМЛИЙЦА1.135VПисанец
230.56441.83.67000067МЕШЕЛИКА10.968VПисанец
231.56441.59.68000068ОРМАНДЖИКА59.001IIIПисанец
232.56441.65.69000069ШУМНИЦА89.576VПисанец
233.56441.109.72000072ТЕТОВСКИ ПЪТ0.849VIПисанец
234.56441.59.73000073ВЕТОВСКИ ПЪТ23.146IIIПисанец
235.56441.54.74000074ОРМАНДЖИКА0.917IIIПисанец
236.56441.109.75000075ТЕТОВСКИ ПЪТ21.323IXПисанец
237.56441.53.76000076ВЕТОВСКИ ПЪТ95.979IXПисанец
238.56441.54.80000080ВЕТОВСКИ ПЪТ5.728IIIПисанец
239.56441.36.81000081ТЕТОВСКИ ПЪТ37.354VIПисанец
240.56441.36.84000084ТЕТОВСКИ ПЪТ0.241VIПисанец
241.56441.131.92000092ТЕТОВСКИ ПЪТ0.880VIПисанец
242.56441.132.100000100ГИМЛИЙЦА6.464IXПисанец
243.56441.9.102000102ТАБАЧИЦА0.610IIIПисанец
244.56441.1.103000103ДИМАН ЧАИР7.375IIIПисанец
245.56441.33.125000125МОГИЛИТЕ3.519VIПисанец
246.56441.36.132000132МОГИЛИТЕ1.723IXПисанец
247.56441.36.133000133МОГИЛИТЕ1.225IXПисанец
248.56441.38.141000141МОГИЛИТЕ20.374VПисанец
249.56441.39.145000145ПОПОВА КОРИЯ5.046VПисанец
250.56441.39.148000148ПОПОВА КОРИЯ8.758IIIПисанец
251.56441.41.150000150ПОПОВА КОРИЯ2.407IIIПисанец
252.56441.41.152000152ПОПОВА КОРИЯ0.984IIIПисанец
253.56441.42.155000155ПОПОВА КОРИЯ18.302VПисанец
254.56441.113.165000165ПОПОВА КОРИЯ26.941VПисанец
255.56441.113.166000166ПОПОВА КОРИЯ37.085VПисанец
256.56441.113.168000168СТАРИТЕ ЛОЗЯ80.544VПисанец
257.56441.104.188000188ДИМАН ЧАИР9.155IIIПисанец
258.56441.106.190000190ДИМАН ЧАИР4.226VIПисанец
259.56441.106.192000192ДИМАН ЧАИР1.316VIПисанец
260.56441.57.199000199ВЕТОВСКИ ПЪТ0.617IXПисанец
261.56441.58.211000211ОРМАНДЖИКА10.266VПисанец
262.56441.54.212000212ОРМАНДЖИКА1.946VПисанец
263.56441.57.215000215ОРМАНДЖИКА5.156VПисанец
264.56441.57.235000235ОРМАНДЖИКА1.477VПисанец
265.56441.57.236000236ОРМАНДЖИКА3.341VПисанец
266.56441.58.237000237ОРМАНДЖИКА2.29IVПисанец
267.56441.80.255000255КАШЛАТА154.009IXПисанец
268.56441.123.260000260КАШЛАТА3.669IXПисанец
269.56441.80.268000268КАШЛАТА2.876VIПисанец
270.56441.80.269000269ВЕТОВСКИ ПЪТ10.288VIПисанец
271.56441.132.273000273ТЕТОВСКИ ПЪТ2.594IVПисанец
272.56441.108.275000275ТЕТОВСКИ ПЪТ9.812VIПисанец
273.56441.108.289000289ТЕТОВСКИ ПЪТ111.821VIПисанец
274.56441.36.286000286ТЕТОВСКИ ПЪТ52.626IXПисанец
275.56441.36.291000291МОГИЛИТЕ24.01VПисанец
276.56441.82.319000319ГИМЛИЙЦА2.471IVПисанец
277.56441.82.321000321ГИМЛИЙЦА236.194VПисанец
278.56441.132.330000330ТЕТОВСКИ ПЪТ0.214IVПисанец
279.56441.82.332000332ГИМЛИЙЦА9.329IVПисанец
280.56441.133.333000333ГИМЛИЙЦА9.571IVПисанец
281.56441.78.341000341ЧАСТНИ ЛОЗЯ9.9IVПисанец
282.56441.76.345000345ЧАСТНИ ЛОЗЯ1.340IVПисанец
283.56441.62.348000348ЧАСТНИ ЛОЗЯ5.992VIПисанец
284.56441.62.349000349БАЛИЙЦА2.971VIПисанец
285.56441.125.350000350БАЛИЙЦА5.461VIПисанец
286.56441.127.353000353КАШЛАТА4.759VIПисанец
287.56441.62.362000362БАЛИЙЦА4.87VIПисанец
288.56441.125.369000369КАШЛАТА11.603VIПисанец
289.56441.125.371000371КАШЛАТА9.844VIПисанец
290.56441.80.376000376КАШЛАТА22.046IXПисанец
291.56441.80.377000377КАШЛАТА9.81IXПисанец
292.56441.80.387000387КАШЛАТА27.879IXПисанец
293.56441.80.395000395КАШЛАТА7.836IXПисанец
294.56441.112.421000421ПОПОВА КОРИЯ5.407VПисанец
295.56441.80.434000434КАШЛАТА5.538VПисанец
296.56441.80.437000437КАШЛАТА4.461VПисанец
297.56441.62.498000498КУМНИЦА36.914VПисанец
298.56441.62.501000501КУМНИЦА8.309VIПисанец
299.56441.63.510000510БАЛИЙЦА7.04VПисанец
300.56441.62.519000519КУМНИЦА38.668VПисанец
301.56441.82.548000548ГИМЛИЙЦА13.537IXПисанец
302.56441.82.561000561ГИМЛИЙЦА4.352IVПисанец
303.56441.65.598000598ШУМНИЦА3.966VПисанец
304.56441.133.599000599ГИМЛИЙЦА2.351IVПисанец
305.56441.132.951000951ГИМЛИЙЦА6.82VIПисанец
306.56441.132.952000952ГИМЛИЙЦА3.53IVПисанец
307.56441.123.961000961ВЕТОВСКИ ПЪТ180.378IVПисанец
308.56441.56.962000962ВЕТОВСКИ ПЪТ182.518IVПисанец
309.56441.56.963000963ВЕТОВСКИ ПЪТ139.422IVПисанец
310.56441.82.970000970ГИМЛИЙЦА21.505VПисанец
311.56441.108.973000973ТЕТОВСКИ ПЪТ54.09VПисанец
312.56441.107.993000993ВЕТОВСКИ ПЪТ37.111IIIПисанец
313.56441.107.994000994ВЕТОВСКИ ПЪТ4.539IIIПисанец
314.56441.114.1114001ТАБАЧИЦА2.790VIПисанец
315.56441.120.1120001ВЕТОВСКИ ПЪТ63.083IIIПисанец
316.56441.121.4121004ВЕТОВСКИ ПЪТ7.69IIIПисанец
317.56441.133.2133002ТЕТОВСКИ ПЪТ9.213IVПисанец
318.56441.117.977000977КАШЛАТА0.772VIПисанец
319.56441.62.503000503БАЛИЙЦА112.528VIПисанец
320.56441.80.380000380КАШЛАТА146.435VIПисанец
321.56441.82.566000566ГИМЛИЙЦА43.485IVПисанец
322.56441.113.1113001ДИМАН ЧАИР4.846VПисанец
323.56441.113.2113002ДИМАН ЧАИР87.861VПисанец
324.56441.113.3113003ДИМАН ЧАИР25.117VIПисанец
325.56441.113.4113004ДИМАН ЧАИР121.527VIПисанец
326.56441.116.2116002ДИМАН ЧАИР305.123VПисанец
327.66229.4.1004001КОНЧАПАРА10.617IIIСеново
328.66229.4.2004002КОНЧАПАРА22.545IIIСеново
329.66229.8.2008002КОНЧАПАРА37.305VСеново
330.66229.21.9021009ГЬОБЕКЛИ2.396VIСеново
331.66229.30.12030012АШЛАМАЛЪК7.104IIIСеново
332.66229.44.5044005ЮРТЛУК1.288IIIСеново
333.66229.49.6049006ЮРТЛУК0.204IIIСеново
334.66229.54.56054056АКБУБА15.206XСеново
335.66229.54.57054057АКБУБА34.271VIСеново
336.66229.58.11058011КАЛЕТО26.557IIIСеново
337.66229.59.121061021КАЛЕТО12.018IIIСеново
338.66229.61.22061022КАЛЕТО7.251IVСеново
339.66229.62.31062031КАЛЕТО25.80IVСеново
340.66229.69.18069018ЗЕЛЕНЧУКОВИ ГРАДИНИ9.44IIIСеново
341.66229.71.2071002ПОЛЯНСКИ НИВИ73.808IIIСеново
342.66229.71.11071011ПОЛЯНСКИ НИВИ1.454IIIСеново
343.66229.72.2072002ПОЛЯНСКИ НИВИ9.87IIIСеново
344.66229.73.2073002ПОЛЯНСКИ НИВИ20.332IIIСеново
345.66229.74.1074001ПОЛЯНСКИ НИВИ195.442IXСеново
346.66229.74.5074005ПОЛЯНСКИ НИВИ21.705IXСеново
347.66229.76.1076001ПОЛЯНСКИ НИВИ22.969IVСеново
348.66229.77.4077004БИРДЖИК8.593IVСеново
349.66229.77.5077005БИРДЖИК6.597IVСеново
350.66229.77.6077006БИРДЖИК42.661IVСеново
351.66229.80.1080001ГАРАТА2.308IVСеново
352.66229.80.2080002ГАРАТА16.074IVСеново
353.66229.80.25080025ГАРАТА7.001IVСеново
354.66229.80.26080026ГАРАТА2.142IVСеново
355.66229.87.7087007КАЛЕТО102.959IVСеново
356.66229.57.1057001КАЛЕТО8.887IIIСеново
357.66229.57.3057003КАЛЕТО53.459VСеново
358.66229.58.8058008КАЛЕТО29.619VСеново
359.66229.87.5087005КАЛЕТО114.907XСеново
360.67578.49.26000007АРПАЛЪКА1.782IIIСмирненски
361.67578.71.15000015АША ОРМАН2.12IIIСмирненски
362.67578.68.33000033КАРШЪ ЯСАК5.271IIIСмирненски
363.67578.10.50000050АЛАНДЖИКА5.066IIIСмирненски
364.67578.11.53000053АЛАНДЖИКА9.865IIIСмирненски
365.67578.11.54000054АЛАНДЖИКА0.125IIIСмирненски
366.67578.15.96000096БААЛЪК АЛТЪ2.813IVСмирненски
367.67578.15.99000099БААЛЪК АЛТЪ4.54IIIСмирненски
368.67578.96.107000107КАРШИ ЯСАК5.261IIIСмирненски
369.67578.80.117000117КАНАЛЪ БОСТАН0.405IIIСмирненски
370.67578.80.635000118КАНАЛЪ БОСТАН7.429IIIСмирненски
371.67578.80.636000118КАНАЛЪ БОСТАН4.835IIIСмирненски
372.67578.80.652000118КАНАЛЪ БОСТАН0.38IIIСмирненски
373.67578.25.123000123ЕСКИ БАЛЪК0.294IIIСмирненски
374.67578.4.146000146СИВРИ ЯСАК0.119IIIСмирненски
375.67578.27.180000180АРПАЛЪКА78.972VIСмирненски
376.67578.63.182000182ПАРАДЖИКА3.82IIIСмирненски
377.67578.27.186000186ПАРАДЖИКА7.89IIIСмирненски
378.67578.63.191000191АРПАЛЪКА5.79VIСмирненски
379.67578.63.194000194КЬОРДЕРЕ77.387VIСмирненски
380.67578.46.198000198АРПАЛЪКА3.060VIСмирненски
381.67578.67.253000253АРПАЛЪКА0.513IIIСмирненски
382.67578.36.256000256ФЪНДЪКЛИЯТА37.147IIIСмирненски
383.67578.80.639000282КАНАЛЪ БОСТАН8.236IIIСмирненски
384.67578.80.642000282КАНАЛЪ БОСТАН2.348IIIСмирненски
385.67578.68.1000364МАЛЕ АРДЪ0.802IIIСмирненски
386.67578.69.492000492АРПАЛЪКА9.604IIIСмирненски
387.67578.80.632000495КАНАЛЪ БОСТАН2.171IIIСмирненски
388.67578.80.434000495КАНАЛЪ БОСТАН0.312IIIСмирненски
389.67578.6.509000509МАЛЕ АРДЪ16.09IVСмирненски
390.67578.96.510000510КАНАЛЪ БОСТАН4.626IIIСмирненски
391.67578.86.728000728АША ОРМАН0.661IIIСмирненски
392.67578.63.212000212КЬОРДЕРЕ10.733IXСмирненски
393.67578.63.211000211КЬОРДЕРЕ80.478VIСмирненски
394.67578.63.214000214КЬОРДЕРЕ17.013IXСмирненски
395.67578.55.204000204АРПАЛЪКА25.267IVСмирненски
396.67578.63.185000185АРПАЛЪКА24.07IXСмирненски

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 21.07.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 28.07.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на Община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.07.2023 г.

V. Депозит за участие – 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.07.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от отдел „Общинска собственост“.

VIII. Заявления за участиеподават се само от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 20.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.07.2023 г.

Сподели: