Община Ветово с апел към жителите във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването

Уважаеми жители на град Ветово,

На територията на град Ветово са раздадени индивидуални съдове за битови отпадъци.

Молим да осигурите достъп на служителите на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване до съдовете на следните дати: 01.10.2021 г., 11.10.2021 г. и 21.10.2021 г. от 06:00 ч. до 13:00 ч.

Сподели: