С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Община Ветово с важна информация за гражданите за предстоящите избори

Време за прочитане: < 1 мин.

Уважаеми жители на община Ветово,

В периода от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 год. могат да подават заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/кметството/кметския наместник лицата, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично или по пощата;

– заявление, подадено на електронна поща izbori@vetovo.bg без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни по предходните точки.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от Общинската администрация въз основа на проверка в съответната Регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.Общинска администрация уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

За да бъде образувана подвижна секция за гласуване на хора под карантина/изолация, е необходимо да бъдат подадени не по-малко от 10 заявления.

Сподели:

Още новини от деня