Община Ветово ще кандидатства за ремонта на покрива на ДГ „Щастливо детство“ по проект „Красива България“

Постоянните комисии на Общински съвет – Ветово ще разгледат по време на заседанията си на 25 януари предложението на кмета на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед относно кандидатстване по проект „Красива България“ – кампания 2022 година. Кандидатстването ще бъде за ремонта на покрива на ДГ „Щастливо детство“ на обща стойност 125 503 лева по мярка М 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Съветниците ще разгледат предложението Община Ветово да съфинансира с 51 % от стойността проекта за ремонт. 117 973 лева от общата сума са за СМР/СРР, а 7 530 лева са за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Сподели: