Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Община Ветово ще членува в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Толерантност“

Община Ветово ще членува в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Толерантност“. За делегат на Община Ветово в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Толерантност“ е определен д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово за мандата на новоизбрания общински съвет, мандат 2019-2023 г. За заместник-делегат на Община Ветово е определена Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово за мандата на новоизбрания общински съвет, мандат 2019-2023 г.

Сподели:

Още новини от деня