Община Гюргево иска терен до ГКПП за ”Park & Ride”

Община Гюргево иска терен до ГКПП за ”Park & Ride”

Кметът на Община Гюргево Адриан Ангелеску и главен комисар Каталин Мавродиняну, упълномощен да изпълнява функциите на началник на Териториален инспекторат на Гранична полиция – Гюргево, се срещнаха на 5 август с ръководителя на Генералния инспекторат на Гранична полиция Богдан Михаил Иванеску. Поводът бе продължаване на започналата преди 3 години процедура по безвъзмездно прехвърляне на Община Гюргево на терен, стопанисван понастоящем от МВР на Румъния чрез Териториалния инспекторат. Общината иска да обособи там голям паркинг за обществено ползване от типа ”Park & Ride”. Още през 2018 година Общински съвет – Гюргево взема решение да поиска прехвърлянето на терена, намиращ се на ул. „Мирча Старият“ № 36. В хода на оформянето на документите се оказва, че има проблеми с кадастъра в района. Кметът получи уверение, че след изясняване на собствеността, веднага ще се предложи проект за решение на проблема до Министерски съвет на Румъния.

Сподели: