До края на идната година Община Гюргево ще има система за видеонаблюдение

Община Гюргево остава без фирма за извозване на отпадъците от февруари

В средата на февруари ще бъде прекратен с предизвестие от страна на SC GIREXIM UNIVERSAL SA договорът с Община Гюргево за сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Това съобщи кметът на Общината Николае Барбу. Още при спечелването на обществената поръчка през 2016 година дружеството нееднократно е искало да бъдат увеличени такса „Битови отпадъци“ и други разходи, свързани с работата му. Според кмета това е ставало в неподходящ момент и затова исканията не са уважени.

Кметът признава, че исканията отчасти са основателни. Сега общината е поставена в извънредна ситуация и е заплашена от затрупване с отпадъци и разпространение на заразни болести, ако не се намери бързо друг изпълнител.

Сподели:

Още новини от деня