парно

Община Гюргево предоставя помощ в размер до 78 % от цената на топлоенергията за населението

Общински съвет – Гюргево проведе извънредно заседание на 17 януари тази година, по време на което бе променено решение от 6 януари 2022 година във връзка с цената на топлинната енергия за населението в град Гюргево. Това стана в резултат на решение за промяна на закон от 2015 година по време на проведено заседание на Министерски съвет на Румъния на същата дата. С него се намалява ставката за облагане с ДДС от 19 % на 5 % за определени институции /болници, някои НПО, религиозни изповедания/ и граждани. В резултат помощта от Община Гюргево за населението, което се отоплява централно от местния ТЕЦ, достига 78 % от цената на топлинната енергия. Така крайната цена за населението през декември 2021 година е 269,5 леи/гигакалория, като Общината поема 729,08 леи за гигакалория от общата стойност – близо 1000 леи. Понастоящем крайната цена за потребителите през месец януари е 237,79 леи за гигакалория, а останалото поема Община Гюргево. Крайната цена за останалите потребители, които не получават помощ, е 951,03 леи за гигакалория без ДДС.

Сподели: