Община Гюргево проучва мнението на гражданите си

Община Гюргево проучва мнението на гражданите си

Община Гюргево проучва мнението на гражданите си относно работата на администрацията. Това става с онлайн анкета на сайта на общината. Административният процес в своята сложност е адресиран към гражданите, е съобразен с техните нужди, приоритети и искания. Въпросникът ще послужи да се прецени степента на удовлетвореност на всеки участник и не е само препоръка, но е полезен инструмент за бъдещите действия на изпълнителната власт на кметството.

Сподели: