Община Гюргево с награда от Асоциацията на румънските общини

Община Гюргево с награда от Асоциацията на румънските общини

Гала вечер на Асоциацията на румънските общини се състоя в понеделник в Атенея в Букурещ. Събитието има за цел да насърчава местното самоуправление в показването на добри практики и постигането на още по – добро обслужване на населението в регионите. 10 общини от Румъния бяха номинирани от членовете на асоциацията след внимателен преглед на 109 кандидати. Община Гюргево участва в официалната конкурсна част с номинации в сферата на отоплителните системи, образованието и обществения транспорт. Наградата за добра обществена отоплителна система получи Гюргево, която бе предпочетена пред Фокшани и Ботошани. Наградата получи зам. – кметът Йон Драгомир, който я посвети на всички граждани.

Повече точки при оценяване от страна на журито бяха получени заради приложената онлайн система за наблюдение в реално време на отделните разпределителни пунктове за отопление. Така гражданите могат веднага да получат информация за температурата и налягането в системата до тях. Освен това са направени съществени подобрения в намаляване разходите за отопление посредством ограничаване топлинните загуби по тръбите до крайния потребител.

Сподели: