самолет пръскане комари

Община Гюргево ще извърши третиране срещу комари със самолет от 10 до 13 август

Община Гюргево ще извърши третиране със самолет срещу комари и други вредители от 10 до 13 август. В интервала 05:30 – 10:30 и 19:00 – 21:00 часа дружеството Публични услуги Гюргево АД ще пръска върху площ от 1500 хектара. Ще се използва инсектицидът AMPLAT с активна субстанция CYPERMETHRIN 93 %, TETRAMETRIN 92% и PIPERONIL BUTOXIDE 90%, одобрен от Министерството на здравеопазването на Румъния. Той е безопасен за хората и животните и е безвреден за околната среда. Паралелно с това ще се пръскат 20 хектара водна повърхност, както и 40 хектара в рамките на града по специален график.

Сподели:

Още новини от деня