гимназия селско стопанство тимирязев две могили

Община Две могили очаква финансиране за проекта по подобряване образователната среда в ПГСС „К. А. Тимирязев”

Община Две могили е депозирала по Оперативна програма „Региони в растеж“ проект с название: „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили“. Целта на проекта е подобряване на образователната среда за осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение. Специфичните цели на проекта са:

  • прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили за постигане на оптимална икономия на енергия;
  • осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, както и осигуряване на пълноценна интеграция и социализация на учениците от различните малцинствени групи.

Стойността на проекта е 1 299 116,97 лв. и се очаква одобрение за финансиране.

Сподели:

Още новини от деня