Две-могили-зима

Община Две могили продължава да е в бедствено положение

Със Заповед №754/27.11.2023г. на Кмета на Община Две могили е обявено бедствено положение на територията на Община Две могили за периода 08,00 часа на 27-ми ноември до 24,00 часа на 28-ми ноември 2023г.

Към настоящия момент ситуацията е следната.

На територията на общината все още има три населени маста, които са без ток и вода – Пепелина, Могилино и Помен.

Чилнов и Бъзовец са частично без ток и вода, както и квартал в Две могили.

Целият град Две могили е без вода.

Всичко това е в резултат на повреда на далекопровод, осигуряващ ел. енергия на цитираните по-горе населени места.

В момента се правят опити за възстановяване на електропровода и поставяне на стълб, за да се възстанови работата на Помпената станция в Пепелина и Широково, осигуряващи вода към Две могили и Пепелина. Полагат се всички усилия от страна на ВиК Две могили чрез агрегат да се възстанови водоподаването.

Чрез Общинско предприятие „Обществено хранене“ по населените места на общината се осигурява топла храна за потребителите, включени по проекти.

За населените места без магазинна мрежа – Пепелина, Широково, Могилино, Помен, ще се осигури питейна вода за населението.

От страна на Община Две могили е предоставена високопроходима техника в помощ на електроразпределителното дружество за възстановяване на електропреносната мрежа.

Общинската пътна мрежа и републиканската пътна мрежа на територията на цялата община са почистени. От работниците на Общинско предприятие „Чистота“ във всички населени места се премахват падналите клони и дървета.

В край на деня ще бъде подадено актуална информация за бедствената ситуация.

Сподели: