Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

Община Иваново иска да ремонтира кметството в Кошов по проект „Красива България“

Община Иваново иска да ремонтира сградата на кметството в Кошов по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” на проект „Красива България“, за което ще кандидатства. Тя планира да осигури съфинансиране в размер на 55 % от общата сума, като за целта се очаква съгласие от общинските съветници. Дейностите по предложения проект отговарят на приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Иваново.

От 14.09.2020 г. до 06.01.2021 г. включително Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие с проектни предложения за 2021 г.

Сподели: