Полската национална телевизия записа филмова продукция, посветена на културното наследство в долината на река Русенски Лом

Община Иваново: Наблюдава се траен растеж на потока туристи към общината през настоящата година и завишение спрямо предходната

Наблюдава се траен растеж на потока туристи към общината през настоящата година и завишение спрямо предходната. Посещаемостта на туристическите обекти през 2023 година се е повишила, което е положителна тенденция. Общият брой на посетителите само в Туристическия информационен център в Иваново е 122 от 5 държави, вкл. България. Над 80 % от посетителите в ТИЦ – Иваново са българи.

Вижте още подробности тук:

Сподели: