Установиха трима непълнолетни, обрали къща в Щръклево

Община Иваново сключи договор за обновяване на пазара в Щръклево

Община Иваново предприе стъпки за модернизация и основно обновяване на обществен комплекс – пазар, находящ се в Щръклево, Община Иваново. Отправено е искане за отпускане на целево финансиране на обекта. Изграждането на такъв комплекс ще насърчи развитието на местната икономика и промотирането на предимствата и качествата на местните продукти, както и ще подпомогне малкия и среден бизнес в общината. На 11 март 2022 година е сключен договор с изпълнител „Джи Ти Ер Груп“ ЕООД на стойност 346 750.04 лева без ДДС. Към настоящия момент не е осигурено финансиране на обекта.

Сподели: