Община Иваново

Община Иваново ще кандидатства по проект „Красива България“ за ремонт на кметството в Тръстеник

Общински съвет-Иваново даде своето съгласие за кандидатстване на Община Иваново за кампания 2019 г.  по Проект „Красива България”, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”  за обект „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Тръстеник, община Иваново, област Русе“ като разрешава съфинансиране от страна на Община Иваново да представлява 55% от стойността на проекта.Дейностите по предложения проект отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Иваново.

Сподели: