община иваново

Община Иваново ще кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“

На 19.09.0222 г. е обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участват единствено общини и райони на общини, посочени като бенефициенти на помощта в Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

На 31 декември тази година завършва проект „Обществена трапезария в Община Иваново“ по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от фонд „Социална закрила“, по която Община Иваново предоставя топъл обяд на 150 нуждаещи се лица. Продължаването на дейностите за предоставяне на топъл обяд е наложително, защото представлява значима помощ и реална възможност най – бедните и уязвими лица да имат храна, която да получат в дома си. Периодът, за който ще се предоставя топъл обяд по новата процедура е от 1 януари 2023 година до 30 септември 2025 година. Той ще се предоставя в работните дни на месеца и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт.

Общински съвет – Иваново ще даде съгласието си Община Иваново да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027,  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. Община Иваново ще кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Сподели: