Община Иваново

Община Иваново ще подпомогне с по 200 лева 16 първокласници

В деловодството на Общински съвет има постъпили 16 заявления за отпускане на еднократна помощ по чл.1, т.2 от Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе, които са разгледани на заседание на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма, здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност и становището е, че отговарят на изискванията за отпускане на еднократна помощ при постъпване на дете в първи клас съгласно приетата Наредба.

Във връзка с това, предложението на Постоянната комисия по финанси, бюджет и данъчна политика, икономическа и инвестиционна политика, регионално сътрудничество и европейски програми е за всяко от тях да бъде отпусната финансова помощ в размер на 200 лв. Решение ще бъде взето от общинските съветници в Иваново, които ще проведат изнесено заседание на 25 юли сутринта в клуба на пенсионера в село Мечка.

Сподели:

Още новини от деня