Община и Топлофикация заедно за въздуха на русенци

Община и Топлофикация заедно за въздуха на русенци

2020 година може да превърне Русе в града с  най – чист въздух, въпреки индустриалното производство.

Община Русе е от единиците успели да се преборят за европейско финансиране във връзка с новата програма за чистота на атмосферния въздух. Мерките по нея ще бъдат изпълнявани за 5 годишен период.

Още тази година пък ще станат факт новите инвестиции, насочени към подобряване на екологичните параметри на Топлофикация Русе. Първо ще станем свидетели на белия пушек от комина на топлофикация, който по състав е близък с парата от гореща вода, благодарение на новоизградената сероочистваща инсталация. След въвеждането и в експлоатация преди да излезе от комина пушекът ще бъде с 97% по-малко въглеродни емисии, а съвременната технология, отговаряща на всички европейски стандарти, ще улавя близо 99% от фините прахови частици.  До края на годината ще станат и факт газовите когенерации, благодарение на които в Русе ще може да се произвежда топлинна енергия от 100% чистия природен газ.  Към настоящия момент Топлофикация Русе е с една от най – ниските цени на парното в България. Вбъдеще възможността за работа, както с газ, така и с въглища, ще я направи още по-гъвкава и конкурентна като цена и услуга, без това да се отразява в негативна посока на качеството на въздуха на русенци.

Чистотата на въздуха е основен приоритет както за Топлофикация Русе, така и за общинското ръководство, които вече работят и по другата програма Лайф“ за подмяна на старите отоплителни уреди, чрез които да се намалят емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

Макар действията на двете институции да не са координирани и да нямат на пръв поглед единоначалие, то общото разбиране за развитие на Русе като икономически развит град от една страна и чист и привлекателен за живеене от друга ги правят да изглеждат като обединени в името на жителите.

Повече за „Топлофикация Русе“ вижте тук

Сподели: